Радно време боравка је од  07.00 – 18.00. Дневни ритам је  прилагођен потребама родитеља и деце (у зависности од школске смене, стручне особе преузимају или одводе Ваше дете у школу).

Боравак је организован у простору који подсећа на дом у којем је пријатно боравити (просторије су функционално опремљене). Обезбеђени су сви потребни материјали за рад (књиге, прибор…). Примењујемо технике успешног  учења (развој свеобухватне перцепције који је услов доброг  мишљења).

Педагошки  тим чине професори  разредне  наставе, педагог, психолог  и  сарадници  из различитих  области.

Организујемо додатне програме према интересовањима деце (енглески, немачки и шпански  језик, школа глуме, спортић, школа гитаре, школа клавира, хор)