У продуженом боравку „Наша бајка“ можете учествовати у разним пројектима (који  резултирају завршним представама ауторског карактера), зимским и летњим камповима, излетима и посетама институцијама културе.

Организујемо додатне програме према интересовањима деце:

*енглески језик

На часовима енглеског језика програм и темпо рада прилагођавамо потребама ученика. Ради се у малим групама које се формирају на основу нивоа знања полазника. Програм који примењујемо је у складу са Заједничким европским референтним оквиром за језике.

( www.coe.int  www.europass.cedefop.europa.eu)

 

 

*немачки језик

На часовима немачког језика програм и темпо рада прилагођавамо потребама ученика. Ради се у малим групама које се формирају на основу нивоа знања полазника. Програм који примењујемо је у складу са Заједничким европским референтним оквиром за језике.

( www.coe.int  www.europass.cedefop.europa.eu)

 

 

*шпански језик

На часовима шпанског језика програм и темпо рада прилагођавамо потребама ученика. Ради се у малим групама које се формирају на основу нивоа знања полазника. Програм који примењујемо је у складу са Заједничким европским референтним оквиром за језике.

(www.coe.int, www.europass.cedefop.europa.eu)

 

*школа глуме

Програм школе глуме заснован је на принципима рада Академије уметности и прилагођен је деци основношколског узраста.

Деца уче дикцију, технику гласа, сценски покрет, ослобађају се треме..

 

 

*школа спорта

У циљу правилног физичког развоја деце, тимског и такмичарског духа у нашем боравку организујемо школу спорта.

Стичемо знање о правилној и здравој исхрани као и о очувању тела и развоју тимског духа.

 

 

*школа гитаре

Школа гитаре у нашем боравку омогућује деци да лако и кроз дружење стекну основно музичко образовање. Часови се одржавају у малим групама, два пута седмично по 45 минута. Деца уче да свирају на класичним гитарама и по традиционалним принципима музичких школа, али сам наставни програм је другачији од класичног школског програма и обухвата:

  • школске етиде за развијање прстију;
  • једноставне песмице за почетнике
  • једноставне мелодије класичних композитора
  • традиционалне народне песме
  • домаће и стране поп-рок песме

Јединственост овог програма је и у томе што се деца већ у првој години учења оријентишу да свирају заједно (дует, трио, квартет) и што добијају прилику да наступају јавно у оркестру.

 

*школа клавира

Учимо основе  читања и свирања нота. Кроз основне вежбе почетне школе клавира свирамо лагане песмице за једну и обе руке. Развијамо код деце љубав према свирању клавира и музици.

 

*хор

На часовима хорa осим певања, деца слушају музику и певају бројалице са ритмичким покретом. Кроз музичку и ритмичку игру се упражњавају вежбе дисања, покрета, развија се осећај за ритам, развија се слух. Певају се познате песме писане за децу.