ЈУЛ У „БАЈЦИ“

наша бајкаВестиОставите коментар

Јунске радионице рађене по теми књиге „Бескрајна прича“ су биле веома успешне. Ово су само неки од дечјих радова: Гморк, Пејсаж 1, Пејсаж 2,  Каменоједац, змај среће